W drodze ku doskonałej motoryzacji

Motoryzacja jest zagadnieniem bardzo szerokim, obejmuje bowiem całokształt pojęć związanych z zastosowaniem pojazdów mechanicznych napędzanych silnikami spalinowymi, takich jak samochody, motocykle czy ciągniki. Motoryzacja potocznie najczęściej odnosi się do pojazdów samochodowych, wiąże się z zastosowaniem samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, motorowerów, autobusów, skuterów i ciągników. Obejmuje również szereg pojęć składających się na eksploatację tych pojazdów, które wchodzą w skład przemysłu motoryzacyjnego. Należą do nich: infrastruktura dróg, stacje benzynowe oraz punktu poboru paliwa, warsztaty naprawcze, miejsca garażowania pojazdów oraz parkingi.
Motoryzacja ma ogromne znaczenie gospodarcze i transportowe, dlatego ważne jest zapewnienie odpowiednich standardów umożliwiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. W tym celu niezbędne jest stałe monitorowanie oraz ulepszanie przepisów ruchu drogowego, odpowiednie oznaczenia i oznakowania jezdni oraz kontrola sprawności technicznej dopuszczanych do ruchu pojazdów.
Choć motoryzacja w znaczeniu użytkowym jest datowana dopiero na początek minionego stulecia, to jej korzenie sięgają niemal do 4000 lat przed naszą erą. W tym bowiem okresie wynaleziono koło, co stało się podstawą prób konstruowania pojazdów. Człowiek od zawsze dążył do tego, aby umożliwić sobie jak najszybsze, sprawne a przede wszystkim odciążające przemieszczanie. Do momentu wynalezienia koła, posługiwano się jedynie zwierzętami, następnie siła zwierząt była wykorzystywana do napędzania pierwszych pojazdów kołowych, aż do chwili stworzenia pierwszego samonapędzającego się pojazdu. Początkowo w tym celu wykorzystywano siły natury, konstruując pojazd kołowy-żaglowy, tzw. żaglowóz, napędzany siłą wiatru. Nieco ponad 100 lat później motoryzacja wzbogaciła się o nowy pojazd napędzany parą, który miał największy związek z dzisiejszymi samochodami, a rodzaj napędu przyczynił się do wielkiego rozwoju kolei. Następnym przełomem w dziedzinie motoryzacji było wynalezienie lokomotywy drogowej opatrzonej w silnik wysokoprężny, który początkowo miał stanowić swoiste guru wśród samochodów, jednak po umieszczeniu tego pojazdu na torach, rozpoczął on samodzielną drogę rozwoju w dziedzinie kolei. Bazując jednak na wcześniejszych doświadczeniach, skonstruowano pierwsze omnibusy parowe, jednak i one okazały się mało satysfakcjonujące. W wyniku długoletnich prac nad opracowywaniem silnika, w XVIII wieku wprawiono w ruch pierwszy pojazd w wyniku wybuchu gazów i powietrza, jednak nie udoskonalono pomysłu. Dalej, konstruowano pojazdy napędzane energią elektryczną oraz gazową, aż do pojawienia się pierwszego czterokołowego pojazdu napędzanego benzynowym silnikiem czterosuwowym.
Motoryzacja mimo, iż obecnie jest znaczącą częścią naszego życia, dawniej borykała się z niechęcią, śmiechem czy zdenerwowaniem z powodu komicznego wyglądu pojazdów, wydawania hałaśliwych dźwięków czy nadmiernej emisji spalin. Mimo tego samochód stawał się coraz doskonalszy przez co i coraz bardziej popularny.
Dzisiaj nie wyobrażamy sobie świata takiego, w którym nie miałaby miejsca motoryzacja. Jednak mimo tylu lat i doświadczeń, nie zaprzestaliśmy ulepszania wyglądu wewnątrz i na zewnątrz, aby tworzone samochody przyczyniały się coraz bardziej do bezpieczeństwa, funkcjonalności i wygody.